Dofinansowania z UE

logo-unia

Informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

NTB Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

Rozszerzenie działalności spółki NTB z Głogowa Małopolskiego o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku

W skład projektu wchodzi:

  1. Budowa ogrodu golfowego „pitch & putt”
  2. Zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji ogrodu golfowego
  3. Budowa kortu tenisowego
  4. Budowa boiska do gry w bulle
  5. Zakup środków trwałych do odnowy biologicznej
  6. Budowa placu zabaw dla dzieci
  7. Budowa ekranu akustycznego

Termin zakończenia projektu to 28.07.2010 r.

www.rpo.podkarpackie.pl


W związku z dynamicznym rozwojem firmy informujemy, że firma NTB Sp. z o.o. zakupiła maszyny do produkcji styropianu. Na zakup tych maszyn firma uzyskała częściową dotację ze środków Unii Europejskiej.

PLOTER DO WYCINANIA KSZTAŁTEK ZE STYROPIANU

Zakup plotera do wycinania kształtek styropianowych został dofinansowany w ramach programu Phare Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (umowa 2003/004-379/05.04-04/7/0059) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

parp_logo

FORMA DO PRODUKCJI STYROPIANU
SILOSY DO SUSZENIA, PRZECHOWYWANIA I SEZONOWANIA GRANULEK STYROPIANOWYCH
PLOTER DO WYCINANIA KSZTAŁTEK ZE STYROPIANU

Zakup:

formy do produkcji styropianu,
silosów do suszenia, przechowywania i sezonowania granulek styropianowych
plotera do wycinania kształtek styropianowych

został dofinansowany w ramach programu operacyjnego SPO-WKP działanie 2.3 – nr projektu SPOWKP/2.3/18/1201 – Zakup środków trwałych prowadzących do rozwoju firmy NTB (umowa SPOWKP/2.3/4/18/2489) realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

spo

uniaspo

Informujemy, że NTB Sp. z o.o. uczestniczyła również w programie pod nazwą „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.