Kontakt

Adres NTB Sp. z o.o.

ul. Piaski 41
36-060 Głogów Małopolski
NIP: 813-31-72-253
KRS 0000026730
Wysokość kapitału zakładowego:
10.634.000,00 zł

tel. +48 17 851-74-31
fax +48 17 851-64-32
biuro@ntb.pl

Dyrektor Handlowy
Piotr Kożuszek
pkozuszek@ntb.pl

Sprzedaż
Małgorzata Kotula
mkotula@ntb.pl
Beata Pomykała
bpomykala@ntb.pl
tel. +48 17 864 22 92
fax +48 17 864 22 91