Ogłoszenia

fundusze                    ntb                   fundusze2

W związki z ubieganiem się przez firmę NTB Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap 1, informujemy o wyborze oferty: pobierz plik


 

fundusze                    ntb                   fundusze2

Sprostowanie do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 09.12.2015 r.

W związku z oczywistą omyłką pisarską w ZAPYTANIU OFERTOWYM z dnia 09.12.2015 r., dotyczącym przeprowadzenia usługi indywidualnego audytu wzorniczego oraz opracowania na jego podstawie strategii wzorniczej w firmie NTB Sp. z o.o., informujemy iż:

– zmianie uległa data ogłoszenia zapytania ofertowego na formularzu ofertowym na 09.12.2015 r. – w pierwotnie załączonym formularzu ofertowym błędnie wskazano datą ogłoszenia przedmiotowego zapytania jako 08.12.2015 r.,

– zmianie uległa data zakończenia przyjmowania ofert w przedmiotowym zapytaniu na 16.12.2015 r. do godziny 15:00 – w pierwotnie opublikowanej dokumentacji błędnie wskazano przedmiotową datę jako 15.12.2015 r. do godziny 15:00.

W związku z zauważonymi omyłkami publikujemy komplet poprawnych dokumentów oraz informujemy, iż oferty przyjmowane będą na obu wersjach formularza ofertowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2015 r. do godziny 15:00.  pobierz plik

 


 

fundusze                       ntb                 fundusze2

W związku z ubieganiem się przez firmę NTB sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, zapraszamy do zgłaszania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy NTB Sp. z o.o.


logo-unia

NTB Sp. z o.o.

z siedzibą w Głogowie Młp., przy ul. Piaski 41

informuje, że w ramach projektu pod nazwą:

Rozszerzenie działalności spółki NTB z Głogowa Małopolskiego o nowe usługi szkoleniowo-rehabilitacyjno-rekreacyjne świadczone w nowoczesnym ośrodku

zbiera oferty na dostawę i montaż środków trwałych do odnowy biologicznej, takich jak: domek klubowy, łaźnia parowa, prysznic w grocie skalnej, ruska bania, studnia do schładzania, wanna SPA.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2009 r.

Niezbędnych informacji dotyczących składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 017 85 17 431 lub pod adresem ntb@pro.onet.pl